PRAKTIJK


Adem- en Ontspannings Therapie

Adem- en Ontspannings Therapie (AOT) volgens de Methode van Dixhoorn is een makkelijk toegankelijke en wetenschappelijk goed onderbouwde methode om bewust te worden van spanning in uw lichaam, zowel geestelijk als lichaam.

Als we gedurende een langere tijd meer van onszelf vragen dan eigenlijk mogelijk is, blijven we vaak op een hoger niveau van spanning functioneren. Er is dan sprake van “overspanning”. Dit kan leiden tot allerlei klachten, zonder dat we de oorzaak herkennen. De therapie biedt inzicht of de klachten veroorzaakt worden door spanning of een andere oorzaak kennen.

Indicaties

Spannings klachten

Hyperventilatie, gespannenheid, slaap- en concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, burn-out

Psychische klachten

Angst, depressie, paniekaanvallen, fobieën, traumaverwerking

Functionele problemen

Houdings- en ademproblemen, nek- en rugklachten, chronische pijn, whiplash, RSI (CANS)

Medische problemen

Hart- en long problemen, neurologische problemen, kanker, en andere chronische aandoeningen

Werkwijze

De behandeling start met een intake, waarna een proefbehandeling van 4 sessies van 50 minuten start. De therapeut zoekt samen met de cliënt naar een instructie, die leidt tot ontspanning. De instructies zijn eenvoudig, kunnen in diverse uitgangshoudingen uitgevoerd worden en kunnen gemakkelijk in het dagelijks leven ingepast worden. De handgrepen (manuele technieken), die gebruikt worden leiden tot bewustwording van adem-, houding en spanning in het lichaam.

Na de proefbehandeling vindt er een evaluatie plaats of klachten voldoende afgenomen zijn of voortzetten van de behandeling zinvol is. De behandeling kan ook onderliggende psychische problematiek duidelijk maken waardoor doorverwijzing zinvol is of de klachten zijn niet spanningsgebonden, de behandeling wordt in dat geval gestopt.

De therapeut maakt bij de evaluatie gebruik van diverse vragenlijsten.

De Therapeut

Tarief

Het tarief voor een behandeling AOT is €60.
De behandeling duurt 50 minuten.

KvK: 69693757
AGB code praktijk: 90063562
AGB code zorgverlener: 90104240

Vergoeding

AOT wordt door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed, vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Voor de exacte vergoedingen verwijs ik u naar Van Dixhoorn Vereniging Vergoedingen